Bij de les blijven

Het verhuizen van scholen is een delicate bezigheid, omdat je leerlingen en leraren ongestoord moeten kunnen doorwerken. Het moet dus niet alleen logistiek goed geregeld zijn, maar ook moet er rekening worden gehouden met specifieke omstandigheden.

School verhuizingen

Of het nu gaat om basis of voortgezet, lager of middelbaar, hoger of universitair onderwijs, het devies "niet storen" is toch wel op alle onderwijsvormen van toepassing. Meestal wordt binnen een onderwijsinstelling alles in het werk gesteld om het leerproces ongestoord te kunnen laten verlopen. In dat opzicht is een verhuizing, hoe noodzakelijk dan ook, in feite niet meer en niet minder dan een duidelijke verstoring.

Wij zijn dan ook van mening dat dit tot het absolute minimum teruggebracht moet worden. Dit kan alleen als de verhuizing gezien wordt als een nauw logistiek proces, waarbij alle rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden.

Een goede voorbereiding en planning wordt alleen bereikt in nauw overleg met alle betrokkenen. Zo worden alle eisen/wensen zorgvuldig geïnventariseerd en alle betrokkenen tijdig en optimaal geïnformeerd. In een overzichtelijk en gedetailleerd draaiboek met daaraan gekoppeld een tijdsplanning vindt u alle afspraken duidelijk terug met betrekking tot procedures en de in te zetten mensen en middelen.

Offerte aanvragen

  • Verhuizen van

  • Verhuizen naar
Adres1
Reviews
Bel mij terug