In no time weer operationeel

Het verhuizen van uw bedrijf betekent vaak dat u tijdelijk niet operationeel bent. Het goed voorbereiden van uw verhuizing is dan ook essentiëel om uw verhuizing zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Project verhuizingen

Het verhuizen van bedrijfsgoederen betekent vaak een tijdelijke onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden. Voor u is van belang dat uw personeel zo min mogelijk last heeft van de verhuizing en dat uw organisatie op de nieuwe lokatie zo snel mogelijk weer operationeel is. Een goede voorbereiding en overleg met alle betrokkenen zijn hierbij essentieel.

Vooraf wordt in samenspraak met de opdrachtgever het meest passende scenario bepaald. Hiermee wordt de basis gelegd voor het op te stellen draaiboek. In dit draaiboek met daaraan gekoppeld een tijdsplanning, vindt u alle afspraken duidelijk terug met betrekking tot procedures en de in te zetten mensen en middelen.

Offerte aanvragen

  • Verhuizen van

  • Verhuizen naar
Adres1
Reviews
Bel mij terug